אדניות פיבר קל 74300 אדניות פיבר קל 74300
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

אדניות פיבר קל 74300

220.00 ₪ 286.00 ₪

עציץ פיבר קליי VL39 עציץ פיבר קליי VL39
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VL39

150.00 ₪ 195.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT901 עציץ פיבר קליי VLT901
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT901

150.00 ₪ 195.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT902 עציץ פיבר קליי VLT902
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT902

270.00 ₪ 355.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT903 עציץ פיבר קליי VLT903
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT903

270.00 ₪ 355.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT904 עציץ פיבר קליי VLT904
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT904

130.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT905 עציץ פיבר קליי VLT905
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT905

139.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT906 עציץ פיבר קליי VLT906
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT906

130.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT907 עציץ פיבר קליי VLT907
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT907

120.00 ₪ 156.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT908 עציץ פיבר קליי VLT908
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT908

120.00 ₪ 156.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT909 עציץ פיבר קליי VLT909
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT909

75.00 ₪ 99.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT910 עציץ פיבר קליי VLT910
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT910

75.00 ₪ 99.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT911 עציץ פיבר קליי VLT911
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT911

270.00 ₪ 355.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT912 עציץ פיבר קליי VLT912
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT912

130.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT913 עציץ פיבר קליי VLT913
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT913

130.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT914 עציץ פיבר קליי VLT914
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT914

130.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT915 עציץ פיבר קליי VLT915
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT915

150.00 ₪ 195.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT916 עציץ פיבר קליי VLT916
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT916

70.00 ₪ 91.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT917 עציץ פיבר קליי VLT917
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT917

130.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT918 עציץ פיבר קליי VLT918
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT918

130.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT930 עציץ פיבר קליי VLT930
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT930

90.00 ₪ 117.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT931 עציץ פיבר קליי VLT931
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT931

90.00 ₪ 117.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT932 עציץ פיבר קליי VLT932
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT932

75.00 ₪ 99.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT933 עציץ פיבר קליי VLT933
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT933

75.00 ₪ 99.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT934 עציץ פיבר קליי VLT934
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT934

70.00 ₪ 95.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT935 עציץ פיבר קליי VLT935
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT935

130.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT936 עציץ פיבר קליי VLT936
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT936

130.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT937 עציץ פיבר קליי VLT937
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT937

130.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT938 עציץ פיבר קליי VLT938
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT938

130.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT939 עציץ פיבר קליי VLT939
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT939

130.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT940 עציץ פיבר קליי VLT940
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT940

130.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT941 עציץ פיבר קליי VLT941
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT941

150.00 ₪ 195.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT942 עציץ פיבר קליי VLT942
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT942

150.00 ₪ 195.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT943 עציץ פיבר קליי VLT943
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT943

150.00 ₪ 195.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT944 עציץ פיבר קליי VLT944
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT944

130.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT945 עציץ פיבר קליי VLT945
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT945

150.00 ₪ 195.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT947 עציץ פיבר קליי VLT947
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT947

130.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT948 עציץ פיבר קליי VLT948
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT948

75.00 ₪ 99.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT949 עציץ פיבר קליי VLT949
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT949

150.00 ₪ 195.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT950 עציץ פיבר קליי VLT950
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT950

140.00 ₪ 182.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT951 עציץ פיבר קליי VLT951
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT951

150.00 ₪ 195.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT952 עציץ פיבר קליי VLT952
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT952

300.00 ₪ 390.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT953 עציץ פיבר קליי VLT953
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT953

150.00 ₪ 195.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT954 עציץ פיבר קליי VLT954
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT954

90.00 ₪ 117.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT955 עציץ פיבר קליי VLT955
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT955

150.00 ₪ 195.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT957 עציץ פיבר קליי VLT957
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT957

90.00 ₪ 117.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT958 עציץ פיבר קליי VLT958
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT958

130.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT959 עציץ פיבר קליי VLT959
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT959

130.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT960 עציץ פיבר קליי VLT960
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT960

90.00 ₪ 117.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT961 עציץ פיבר קליי VLT961
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT961

90.00 ₪ 117.00 ₪

עציץ פייברסטון VB701 עציץ פייברסטון VB701
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פייברסטון VB701

140.00 ₪ 182.00 ₪

עציץ פייברסטון VB702 עציץ פייברסטון VB702
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פייברסטון VB702

140.00 ₪ 182.00 ₪

עציץ פייברסטון VB703 עציץ פייברסטון VB703
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פייברסטון VB703

140.00 ₪ 182.00 ₪

עציץ פייברסטון VB704 עציץ פייברסטון VB704
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פייברסטון VB704

140.00 ₪ 182.00 ₪

עציץ פייברסטון VB705 עציץ פייברסטון VB705
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פייברסטון VB705

275.00 ₪ 357.00 ₪

עציץ פייברסטון VB706 עציץ פייברסטון VB706
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פייברסטון VB706

230.00 ₪ 299.00 ₪

עציץ פייברסטון VB707 עציץ פייברסטון VB707
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פייברסטון VB707

230.00 ₪ 299.00 ₪

עציץ פייברסטון VB708 עציץ פייברסטון VB708
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פייברסטון VB708

230.00 ₪ 299.00 ₪

עציץ פייברסטון VB711 עציץ פייברסטון VB711
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פייברסטון VB711

230.00 ₪ 299.00 ₪

עציץ פייברסטון VB712 עציץ פייברסטון VB712
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פייברסטון VB712

230.00 ₪ 299.00 ₪

עציץ פייברסטון VB713 עציץ פייברסטון VB713
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פייברסטון VB713

230.00 ₪ 299.00 ₪

עציץ פייברסטון VB714 עציץ פייברסטון VB714
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פייברסטון VB714

230.00 ₪ 299.00 ₪

עציץ פייברסטון VB715 עציץ פייברסטון VB715
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פייברסטון VB715

140.00 ₪ 182.00 ₪

עציץ פייברסטון VB716 עציץ פייברסטון VB716
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פייברסטון VB716

230.00 ₪ 299.00 ₪

עציץ פייברסטון VB717 עציץ פייברסטון VB717
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פייברסטון VB717

250.00 ₪ 325.00 ₪

עציץ פייברסטון VB718 עציץ פייברסטון VB718
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פייברסטון VB718

250.00 ₪ 325.00 ₪

עציץ פייברסטון VB719 עציץ פייברסטון VB719
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פייברסטון VB719

250.00 ₪ 325.00 ₪

עציץ פייברסטון VB722 עציץ פייברסטון VB722
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פייברסטון VB722

250.00 ₪ 325.00 ₪

עציץ פייברסטון VB723 עציץ פייברסטון VB723
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פייברסטון VB723

150.00 ₪ 195.00 ₪

עציץ פייברסטון VB724 עציץ פייברסטון VB724
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פייברסטון VB724

250.00 ₪ 325.00 ₪

עציץ פייברסטון VB725 עציץ פייברסטון VB725
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פייברסטון VB725

150.00 ₪ 195.00 ₪

עציץ פייברסטון VB726 עציץ פייברסטון VB726
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פייברסטון VB726

250.00 ₪ 325.00 ₪

עציץ פייברסטון VB727 עציץ פייברסטון VB727
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פייברסטון VB727

150.00 ₪ 195.00 ₪

עציץ פייברסטון VB731 עציץ פייברסטון VB731
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פייברסטון VB731

210.00 ₪ 273.00 ₪

עציץ פייברסטון VB733 עציץ פייברסטון VB733
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פייברסטון VB733

290.00 ₪ 377.00 ₪

עציץ פייברסטון VB734 עציץ פייברסטון VB734
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פייברסטון VB734

250.00 ₪ 325.00 ₪

עציץ פייברסטון VB735 עציץ פייברסטון VB735
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פייברסטון VB735

220.00 ₪ 286.00 ₪

עציץ פייברסטון VB736 עציץ פייברסטון VB736
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פייברסטון VB736

250.00 ₪ 325.00 ₪

עציץ פייברסטון VB737 עציץ פייברסטון VB737
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פייברסטון VB737

220.00 ₪ 286.00 ₪

עציץ פייברסטון VB738 עציץ פייברסטון VB738
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פייברסטון VB738

220.00 ₪ 286.00 ₪

עציץ פייברסטון VB739 עציץ פייברסטון VB739
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פייברסטון VB739

150.00 ₪ 195.00 ₪

עציץ פייברסטון VB740 עציץ פייברסטון VB740
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פייברסטון VB740

150.00 ₪ 195.00 ₪

עציץ פייברסטון VB741 עציץ פייברסטון VB741
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פייברסטון VB741

90.00 ₪ 117.00 ₪

עציץ פייברסטון VB742 עציץ פייברסטון VB742
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פייברסטון VB742

90.00 ₪ 117.00 ₪

עציץ פייברסטון VB743 עציץ פייברסטון VB743
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פייברסטון VB743

140.00 ₪ 182.00 ₪

עציץ פייברסטון VB744 עציץ פייברסטון VB744
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פייברסטון VB744

140.00 ₪ 182.00 ₪

עציץ פייברסטון VB751 עציץ פייברסטון VB751
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פייברסטון VB751

250.00 ₪ 325.00 ₪

עציץ פייברסטון VB752 עציץ פייברסטון VB752
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פייברסטון VB752

250.00 ₪ 325.00 ₪

עציץ פייברסטון VB753 עציץ פייברסטון VB753
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פייברסטון VB753

250.00 ₪ 325.00 ₪

עציץ פייברסטון VB754 עציץ פייברסטון VB754
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פייברסטון VB754

140.00 ₪ 182.00 ₪

עציץ פייברסטון VB755 עציץ פייברסטון VB755
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פייברסטון VB755

140.00 ₪ 182.00 ₪

עציץ פייברסטון VB756 עציץ פייברסטון VB756
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פייברסטון VB756

220.00 ₪ 286.00 ₪

עציץ פייברסטון VB757 עציץ פייברסטון VB757
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פייברסטון VB757

220.00 ₪ 286.00 ₪

עציץ פייברסטון VB758 עציץ פייברסטון VB758
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פייברסטון VB758

220.00 ₪ 286.00 ₪

עציץ פייברסטון VB764 עציץ פייברסטון VB764
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פייברסטון VB764

320.00 ₪ 416.00 ₪

עציץ פייברסטון VB765 עציץ פייברסטון VB765
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פייברסטון VB765

420.00 ₪ 546.00 ₪

עציץ פייברסטון VB766 עציץ פייברסטון VB766
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פייברסטון VB766

420.00 ₪ 546.00 ₪

עציץ פייברסטון VB767 עציץ פייברסטון VB767
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פייברסטון VB767

320.00 ₪ 416.00 ₪

עציץ פייברסטון VB772 עציץ פייברסטון VB772
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פייברסטון VB772

350.00 ₪ 455.00 ₪

עציץ פייברסטון VB773 עציץ פייברסטון VB773
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פייברסטון VB773

350.00 ₪ 455.00 ₪

עציץ פייברסטון VB774 עציץ פייברסטון VB774
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פייברסטון VB774

140.00 ₪ 182.00 ₪

עציץ פייברסטון VB775 עציץ פייברסטון VB775
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פייברסטון VB775

140.00 ₪ 182.00 ₪

עציץ פייברסטון XQ01 עציץ פייברסטון XQ01
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פייברסטון XQ01

275.00 ₪ 357.00 ₪

עציץ פייברסטון XQ02 עציץ פייברסטון XQ02
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פייברסטון XQ02

274.00 ₪ 357.00 ₪

עציץ פייברסטון XQ03 עציץ פייברסטון XQ03
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פייברסטון XQ03

275.00 ₪ 357.00 ₪

עציץ פייברסטון XQ07 עציץ פייברסטון XQ07
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פייברסטון XQ07

350.00 ₪ 455.00 ₪

עציץ פייברסטון XQ08 עציץ פייברסטון XQ08
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פייברסטון XQ08

350.00 ₪ 455.00 ₪

עציץ פייברסטון XQ09 עציץ פייברסטון XQ09
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פייברסטון XQ09

350.00 ₪ 455.00 ₪

עציץ פייברסטון XQ10 עציץ פייברסטון XQ10
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פייברסטון XQ10

280.00 ₪ 364.00 ₪

עציץ פייברסטון XQ11 עציץ פייברסטון XQ11
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פייברסטון XQ11

280.00 ₪ 364.00 ₪

עציץ פייברסטון XQ12 עציץ פייברסטון XQ12
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פייברסטון XQ12

280.00 ₪ 364.00 ₪

תחתית מעוצבת על גלגלים 25 סמ תחתית מעוצבת על גלגלים 25 סמ
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח
תחתית מעוצבת על גלגלים 30 סמ תחתית מעוצבת על גלגלים 30 סמ
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח
תחתית מעוצבת על גלגלים 35 סמ תחתית מעוצבת על גלגלים 35 סמ
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח
תחתית מעוצבת על גלגלים 40 סמ תחתית מעוצבת על גלגלים 40 סמ
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח
תחתית סיליקון שקופה מרובעת תחתית סיליקון שקופה מרובעת
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח
תחתית סיליקון שקופה עגולה תחתית סיליקון שקופה עגולה
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח
אדניות פיבר קל 74300 אדניות פיבר קל 74300
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 קיימות גם אדניות בצבע חום כהה 

220.00 ₪ 286.00 ₪

עציץ פיבר קליי VL39 עציץ פיבר קליי VL39
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  54X100 44X80 34X60

150.00 ₪ 195.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT901 עציץ פיבר קליי VLT901
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  30X30X50 40X40X60 42X42X78

150.00 ₪ 195.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT902 עציץ פיבר קליי VLT902
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  32X32X65 42.5X42.5X90

270.00 ₪ 355.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT903 עציץ פיבר קליי VLT903
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  42.5X42.5X90 31X31X65

270.00 ₪ 355.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT904 עציץ פיבר קליי VLT904
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן. 60X17X17 70X23X23 80X30X30

130.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT905 עציץ פיבר קליי VLT905
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן. 30X30X30.5 40X40X41 52X52X55

139.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT906 עציץ פיבר קליי VLT906
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן. 30X30X30.5 40X40X41 52X52X55

130.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT907 עציץ פיבר קליי VLT907
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן. 38.5X38.5X38 45X45X43 52.5X52.5X50.5

120.00 ₪ 156.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT908 עציץ פיבר קליי VLT908
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן. 38.5X38.5X38 45X45X43 52.5X52.5X50.5

120.00 ₪ 156.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT909 עציץ פיבר קליי VLT909
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן. 30X30X14 44.5X44.5X21.5 55X55X26.5

75.00 ₪ 99.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT910 עציץ פיבר קליי VLT910
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן. 30X30X14 44.5X44.5X21.5 55X55X26.5

75.00 ₪ 99.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT911 עציץ פיבר קליי VLT911
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  32X32X35 42X42X88

270.00 ₪ 355.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT912 עציץ פיבר קליי VLT912
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

  כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.    30X30X30.5 40X40X41 52X52X55

130.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT913 עציץ פיבר קליי VLT913
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן. 60X60X17 70X23X23 80X30X30

130.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT914 עציץ פיבר קליי VLT914
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  26X26X33 35X35X45 48X48X62.5

130.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT915 עציץ פיבר קליי VLT915
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  30X30X50 40X40X60 50X50X70

150.00 ₪ 195.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT916 עציץ פיבר קליי VLT916
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.    

70.00 ₪ 91.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT917 עציץ פיבר קליי VLT917
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן. 60X17X17 70X23X23 80X30X30

130.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT918 עציץ פיבר קליי VLT918
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן. 60X17X17 70X23X23 80X30X30

130.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT930 עציץ פיבר קליי VLT930
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן. 31X31X23 41.5X41.5X30 55X55X39

90.00 ₪ 117.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT931 עציץ פיבר קליי VLT931
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן. 31X31X23 41.5X41.5X30 55X55X39

90.00 ₪ 117.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT932 עציץ פיבר קליי VLT932
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן. 30X30X14 44.5X44.5X21.5 55X55X26.5

75.00 ₪ 99.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT933 עציץ פיבר קליי VLT933
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן. 30X30X14 44.5X44.5X21.5 55X55X26.5

75.00 ₪ 99.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT934 עציץ פיבר קליי VLT934
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  

70.00 ₪ 95.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT935 עציץ פיבר קליי VLT935
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן. 60.5X17.5X17.5 70.5X23X23.5 80X30X30

130.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT936 עציץ פיבר קליי VLT936
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן. 60X17X17 70X23X23 80X30X30

130.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT937 עציץ פיבר קליי VLT937
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן. 60X17X17 70X23X23 80X30X30

130.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT938 עציץ פיבר קליי VLT938
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן. 30X30X30 39X39X41.5 51.5X51.5X54.5  

130.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT939 עציץ פיבר קליי VLT939
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן. 28X28X30 40X40X41 53.5X53.5X54.5

130.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT940 עציץ פיבר קליי VLT940
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן. 30X30X30.5 40X40X41 52X52X55

130.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT941 עציץ פיבר קליי VLT941
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  23.5X23.5X46 32X32X62 42X42X78

150.00 ₪ 195.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT942 עציץ פיבר קליי VLT942
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  23.5X23.5X46 32X32X62 42X42X68

150.00 ₪ 195.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT943 עציץ פיבר קליי VLT943
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  23.5X23.5X46 32X32X65 42X42X78

150.00 ₪ 195.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT944 עציץ פיבר קליי VLT944
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן. 50X20X20.5 60X30X30 80X37X37.5  

130.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT945 עציץ פיבר קליי VLT945
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן. 22X22X50 28X28X60 35X35X70

150.00 ₪ 195.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT947 עציץ פיבר קליי VLT947
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  26X26X33 35X35X45 48X48X62.5

130.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT948 עציץ פיבר קליי VLT948
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן. 30X30X13.5 44X44X21 55X55X26  

75.00 ₪ 99.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT949 עציץ פיבר קליי VLT949
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן. 27.5X37.5X31 37X37X41.5 55X55X55

150.00 ₪ 195.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT950 עציץ פיבר קליי VLT950
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן. 30X30X27 39.5X39.5X36 49.5X49.5X45

140.00 ₪ 182.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT951 עציץ פיבר קליי VLT951
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  50X35X19.5 70X49X26

150.00 ₪ 195.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT952 עציץ פיבר קליי VLT952
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  40X40X60 50X50X75

300.00 ₪ 390.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT953 עציץ פיבר קליי VLT953
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן. 21X21X50.5 27X27X60.5 33.5X33.5X70.5

150.00 ₪ 195.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT954 עציץ פיבר קליי VLT954
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן. 28X28X31.5 34X34X41.5 41X41X51.5

90.00 ₪ 117.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT955 עציץ פיבר קליי VLT955
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  50X35X19.5 70X49X26

150.00 ₪ 195.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT957 עציץ פיבר קליי VLT957
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן. 28X28X31.5 34X34X41.5 41X41X51.5

90.00 ₪ 117.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT958 עציץ פיבר קליי VLT958
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן. 60X16.5X17 70X23X23 80X30X30  

130.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT959 עציץ פיבר קליי VLT959
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן. 60X16.5X17 70X23X23 80X30X30  

130.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT960 עציץ פיבר קליי VLT960
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן. 30X30X13.5 44X44X21 55X55X26

90.00 ₪ 117.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT961 עציץ פיבר קליי VLT961
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן. 30X30X13.5 44X44X21 55X55X26

90.00 ₪ 117.00 ₪

עציץ פייברסטון VB701 עציץ פייברסטון VB701
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פייברסטון מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  40X40X76 30X30X58 23X23X42.5

140.00 ₪ 182.00 ₪

עציץ פייברסטון VB702 עציץ פייברסטון VB702
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 כד פייברסטון מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  40X40X76 30X30X58 23X23X42.5

140.00 ₪ 182.00 ₪

עציץ פייברסטון VB703 עציץ פייברסטון VB703
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 כד פייברסטון מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  40X40X76 30X30X58 23X23X42.5

140.00 ₪ 182.00 ₪

עציץ פייברסטון VB704 עציץ פייברסטון VB704
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פייברסטון מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  40X40X76 30X30X58 23X23X42.5

140.00 ₪ 182.00 ₪

עציץ פייברסטון VB705 עציץ פייברסטון VB705
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פייברסטון מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  43X43X60

275.00 ₪ 357.00 ₪

עציץ פייברסטון VB706 עציץ פייברסטון VB706
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פייברסטון מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  35X35X49

230.00 ₪ 299.00 ₪

עציץ פייברסטון VB707 עציץ פייברסטון VB707
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פייברסטון מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  43X43X60

230.00 ₪ 299.00 ₪

עציץ פייברסטון VB708 עציץ פייברסטון VB708
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פייברסטון מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  35X35X49

230.00 ₪ 299.00 ₪

עציץ פייברסטון VB711 עציץ פייברסטון VB711
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פייברסטון מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  43X43X60

230.00 ₪ 299.00 ₪

עציץ פייברסטון VB712 עציץ פייברסטון VB712
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פייברסטון מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  35X35X49

230.00 ₪ 299.00 ₪

עציץ פייברסטון VB713 עציץ פייברסטון VB713
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פייברסטון מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  43X43X60

230.00 ₪ 299.00 ₪

עציץ פייברסטון VB714 עציץ פייברסטון VB714
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פייברסטון מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  35X35X49

230.00 ₪ 299.00 ₪

עציץ פייברסטון VB715 עציץ פייברסטון VB715
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 כד פייברסטון מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  40X40X76 30X30X58 23X23X42.5

140.00 ₪ 182.00 ₪

עציץ פייברסטון VB716 עציץ פייברסטון VB716
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 כד פייברסטון מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  43X43X60

230.00 ₪ 299.00 ₪

עציץ פייברסטון VB717 עציץ פייברסטון VB717
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פייברסטון מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  35X35X49

250.00 ₪ 325.00 ₪

עציץ פייברסטון VB718 עציץ פייברסטון VB718
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פייברסטון מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  43X43X60

250.00 ₪ 325.00 ₪

עציץ פייברסטון VB719 עציץ פייברסטון VB719
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פייברסטון מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  35X35X49

250.00 ₪ 325.00 ₪

עציץ פייברסטון VB722 עציץ פייברסטון VB722
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 כד פייברסטון מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  74.5X22X23

250.00 ₪ 325.00 ₪

עציץ פייברסטון VB723 עציץ פייברסטון VB723
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פייברסטון מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  50X18.5X19

150.00 ₪ 195.00 ₪

עציץ פייברסטון VB724 עציץ פייברסטון VB724
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 כד פייברסטון מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  74.5X22X23

250.00 ₪ 325.00 ₪

עציץ פייברסטון VB725 עציץ פייברסטון VB725
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 כד פייברסטון מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  50X18.5X19

150.00 ₪ 195.00 ₪

עציץ פייברסטון VB726 עציץ פייברסטון VB726
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פייברסטון מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  74.5X22X23

250.00 ₪ 325.00 ₪

עציץ פייברסטון VB727 עציץ פייברסטון VB727
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פייברסטון מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  50X18.5X19

150.00 ₪ 195.00 ₪

עציץ פייברסטון VB731 עציץ פייברסטון VB731
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פייברסטון מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  36X36X37.5

210.00 ₪ 273.00 ₪

עציץ פייברסטון VB733 עציץ פייברסטון VB733
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פייברסטון מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  60X60X57

290.00 ₪ 377.00 ₪

עציץ פייברסטון VB734 עציץ פייברסטון VB734
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 כד פייברסטון מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  50X50X48

250.00 ₪ 325.00 ₪

עציץ פייברסטון VB735 עציץ פייברסטון VB735
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פייברסטון מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  43X43X40

220.00 ₪ 286.00 ₪

עציץ פייברסטון VB736 עציץ פייברסטון VB736
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 כד פייברסטון מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  60X60X48

250.00 ₪ 325.00 ₪

עציץ פייברסטון VB737 עציץ פייברסטון VB737
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פייברסטון מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  50X50X48  

220.00 ₪ 286.00 ₪

עציץ פייברסטון VB738 עציץ פייברסטון VB738
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פייברסטון מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  43X43X40

220.00 ₪ 286.00 ₪

עציץ פייברסטון VB739 עציץ פייברסטון VB739
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פייברסטון מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  50X50X52 42X42X44 35X35X37

150.00 ₪ 195.00 ₪

עציץ פייברסטון VB740 עציץ פייברסטון VB740
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 כד פייברסטון מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  50X50X52 42X42X44 35X35X37

150.00 ₪ 195.00 ₪

עציץ פייברסטון VB741 עציץ פייברסטון VB741
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פייברסטון מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.   

90.00 ₪ 117.00 ₪

עציץ פייברסטון VB742 עציץ פייברסטון VB742
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פייברסטון מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.   

90.00 ₪ 117.00 ₪

עציץ פייברסטון VB743 עציץ פייברסטון VB743
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 כד פייברסטון מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  80X26X26 70X22X22 60X18X18

140.00 ₪ 182.00 ₪

עציץ פייברסטון VB744 עציץ פייברסטון VB744
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 כד פייברסטון מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  80X26X26 70X22X22 60X18X18

140.00 ₪ 182.00 ₪

עציץ פייברסטון VB751 עציץ פייברסטון VB751
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 כד פייברסטון מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  48X48X20.5

250.00 ₪ 325.00 ₪

עציץ פייברסטון VB752 עציץ פייברסטון VB752
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פייברסטון מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  48X48X20.5

250.00 ₪ 325.00 ₪

עציץ פייברסטון VB753 עציץ פייברסטון VB753
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פייברסטון מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  48X48X20.5

250.00 ₪ 325.00 ₪

עציץ פייברסטון VB754 עציץ פייברסטון VB754
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פייברסטון מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  48X48X53 40X40X44 32.5X32.5X36

140.00 ₪ 182.00 ₪

עציץ פייברסטון VB755 עציץ פייברסטון VB755
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פייברסטון מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  48X48X53 40X40X44 32.5X32.5X36

140.00 ₪ 182.00 ₪

עציץ פייברסטון VB756 עציץ פייברסטון VB756
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פייברסטון מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  47X47X27  

220.00 ₪ 286.00 ₪

עציץ פייברסטון VB757 עציץ פייברסטון VB757
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פייברסטון מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  47X47X27

220.00 ₪ 286.00 ₪

עציץ פייברסטון VB758 עציץ פייברסטון VB758
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 כד פייברסטון מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  47X47X27

220.00 ₪ 286.00 ₪

עציץ פייברסטון VB764 עציץ פייברסטון VB764
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 כד פייברסטון מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  48X48X68

320.00 ₪ 416.00 ₪

עציץ פייברסטון VB765 עציץ פייברסטון VB765
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פייברסטון מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  41X41X59

420.00 ₪ 546.00 ₪

עציץ פייברסטון VB766 עציץ פייברסטון VB766
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פייברסטון מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  41X41X59

420.00 ₪ 546.00 ₪

עציץ פייברסטון VB767 עציץ פייברסטון VB767
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 כד פייברסטון מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  41X41X59

320.00 ₪ 416.00 ₪

עציץ פייברסטון VB772 עציץ פייברסטון VB772
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פייברסטון מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  80X30X55 70X29X50

350.00 ₪ 455.00 ₪

עציץ פייברסטון VB773 עציץ פייברסטון VB773
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 כד פייברסטון מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  80X30X55 70X29X50

350.00 ₪ 455.00 ₪

עציץ פייברסטון VB774 עציץ פייברסטון VB774
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פייברסטון מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  53.5X53.5X55.5 44.5X44.5X44.5 36.5X36.5X37.5    

140.00 ₪ 182.00 ₪

עציץ פייברסטון VB775 עציץ פייברסטון VB775
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 כד פייברסטון מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  53.5X53.5X55.5 44.5X44.5X44.5 36.5X36.5X37.5

140.00 ₪ 182.00 ₪

עציץ פייברסטון XQ01 עציץ פייברסטון XQ01
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פייברסטון מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  40X40X75

275.00 ₪ 357.00 ₪

עציץ פייברסטון XQ02 עציץ פייברסטון XQ02
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פייברסטון מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.   40X40X75

274.00 ₪ 357.00 ₪

עציץ פייברסטון XQ03 עציץ פייברסטון XQ03
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פייברסטון מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  40X40X75

275.00 ₪ 357.00 ₪

עציץ פייברסטון XQ07 עציץ פייברסטון XQ07
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 כד פייברסטון מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  75X32X43

350.00 ₪ 455.00 ₪

עציץ פייברסטון XQ08 עציץ פייברסטון XQ08
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 כד פייברסטון מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  75X32X43

350.00 ₪ 455.00 ₪

עציץ פייברסטון XQ09 עציץ פייברסטון XQ09
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 כד פייברסטון מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  75X32X43

350.00 ₪ 455.00 ₪

עציץ פייברסטון XQ10 עציץ פייברסטון XQ10
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 כד פייברסטון מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  60X28X40

280.00 ₪ 364.00 ₪

עציץ פייברסטון XQ11 עציץ פייברסטון XQ11
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 כד פייברסטון מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  60X28X40

280.00 ₪ 364.00 ₪

עציץ פייברסטון XQ12 עציץ פייברסטון XQ12
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 כד פייברסטון מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  60X28X40

280.00 ₪ 364.00 ₪

תחתית מעוצבת על גלגלים 25 סמ תחתית מעוצבת על גלגלים 25 סמ
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

45.00 ₪ 59.00 ₪

תחתית מעוצבת על גלגלים 30 סמ תחתית מעוצבת על גלגלים 30 סמ
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

55.00 ₪ 70.00 ₪

תחתית מעוצבת על גלגלים 35 סמ תחתית מעוצבת על גלגלים 35 סמ
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

59.00 ₪ 76.00 ₪

תחתית מעוצבת על גלגלים 40 סמ תחתית מעוצבת על גלגלים 40 סמ
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

69.00 ₪ 90.00 ₪

תחתית סיליקון שקופה מרובעת תחתית סיליקון שקופה מרובעת
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

התחתית עשויה מסיליקון מה שהופך אותה לעמידה לאורך זמן.  שקופה כך שלא רואים אותה ולא מפריע למראה הכלי.  גודל: 13X13 ס"מ 

15.00 ₪ 17.00 ₪

תחתית סיליקון שקופה עגולה תחתית סיליקון שקופה עגולה
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

התחתית עשויה מסיליקון מה שהופך אותה לעמידה לאורך זמן.  שקופה כך שלא רואים אותה ולא מפריע למראה הכלי.  גודל: קוטר 6 ס"מ 

5.00 ₪ 7.00 ₪