; pixel_from_side = 20; pixel_from_start = 20;
איך לחסוך בהשקיית הגינה

איך לחסוך בהשקיית הגינה

23/03/2016

גינות נוי מוסיפות המון לאיכות החיים שלנו , אך בארץ שבה משק המים נמצא במשבר קשה , כולנו חייבים להתייעל ולחסוך עד כמה שאפשר במים. אפשר לחסוך מים רבים בלי לפגוע בצמחי הגינה והשקיה טובה של הגינה אינה עומדת בסתירה לחיסכון במים. כדי ליהנות מגינה פורחת ויפה ולחסוך במים עלינו להתייחס לשלושה פרמטרים עיקריים, איזה צמחים לשתול, מתי להשקות ובאילו אמצעים לפזר את המים בגינה.     תשעה טיפים לגינה יפ […]