; pixel_from_side = 20; pixel_from_start = 20;

המרוקליס

צמח רב שנתי עשבוני עם עלים סרגליים, ועמודי פריחה מרהיבים המקשטים את הגן פעמים בשנה. שושנת העלים מתרחבת ומתמלאת, אפשר לחלק אותה כעבור שנתיים שלוש. ההמרוקליס פורחבגווני צהוב, אדום כתום וורוד. יתאים בגן כקבוצה של מספר פריטים יחד. גם כשאינו פורח ההמרוקליס מקשט בסוג עלווה שונה את הגן.

גובה :40-60 ס"מ עמוד הפריחה גבוה יותר

תנאי אור: קרינת שמש ישירה או הצללה חלקית

השקיה: מרובה

גודל: 4 ליטר

בחר גודל

המרוקליס
רגיל 35.00 ₪
35.00 ₪

משתלת דחליל

כתובת החנות

כפר רות - משתלת דחליל בWAZE

פרטי התקשורת

08-8553900
053-6960175
mishtala4u@gmail.com

שעות פתיחה:
ראשון - חמישי: 08:00-17:45
שישי: 08:00-15:30
שבת: 08:00-16:30

מוצר זה משווק ומסופק ע"י משתלת דחליל.

צמח לשמש מלאה

צמח לשמש מלאה זקוק לקרינת השמש בשעות השיא שלה. מ 10:00 בבוקר עד 15:00 לפחות, ואף מעבר לזה.