אדניות פיבר קל 74300 אדניות פיבר קל 74300
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

אדניות פיבר קל 74300

220.00 ₪ 286.00 ₪

עציץ פיבר קליי VL39 עציץ פיבר קליי VL39
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VL39

150.00 ₪ 195.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT901 עציץ פיבר קליי VLT901
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT901

150.00 ₪ 195.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT902 עציץ פיבר קליי VLT902
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT902

270.00 ₪ 355.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT903 עציץ פיבר קליי VLT903
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT903

270.00 ₪ 355.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT904 עציץ פיבר קליי VLT904
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT904

130.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT905 עציץ פיבר קליי VLT905
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT905

139.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT906 עציץ פיבר קליי VLT906
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT906

130.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT907 עציץ פיבר קליי VLT907
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT907

120.00 ₪ 156.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT908 עציץ פיבר קליי VLT908
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT908

120.00 ₪ 156.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT909 עציץ פיבר קליי VLT909
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT909

75.00 ₪ 99.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT910 עציץ פיבר קליי VLT910
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT910

75.00 ₪ 99.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT911 עציץ פיבר קליי VLT911
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT911

270.00 ₪ 355.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT912 עציץ פיבר קליי VLT912
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT912

130.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT913 עציץ פיבר קליי VLT913
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT913

130.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT914 עציץ פיבר קליי VLT914
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT914

130.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT915 עציץ פיבר קליי VLT915
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT915

150.00 ₪ 195.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT917 עציץ פיבר קליי VLT917
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT917

130.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT918 עציץ פיבר קליי VLT918
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT918

130.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT930 עציץ פיבר קליי VLT930
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT930

90.00 ₪ 117.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT931 עציץ פיבר קליי VLT931
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT931

90.00 ₪ 117.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT932 עציץ פיבר קליי VLT932
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT932

75.00 ₪ 99.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT933 עציץ פיבר קליי VLT933
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT933

75.00 ₪ 99.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT935 עציץ פיבר קליי VLT935
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT935

130.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT936 עציץ פיבר קליי VLT936
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT936

130.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT937 עציץ פיבר קליי VLT937
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT937

130.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT938 עציץ פיבר קליי VLT938
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT938

130.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT939 עציץ פיבר קליי VLT939
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT939

130.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT940 עציץ פיבר קליי VLT940
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT940

130.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT941 עציץ פיבר קליי VLT941
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT941

150.00 ₪ 195.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT942 עציץ פיבר קליי VLT942
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT942

150.00 ₪ 195.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT943 עציץ פיבר קליי VLT943
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT943

150.00 ₪ 195.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT944 עציץ פיבר קליי VLT944
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT944

130.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT945 עציץ פיבר קליי VLT945
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT945

150.00 ₪ 195.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT947 עציץ פיבר קליי VLT947
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT947

130.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT948 עציץ פיבר קליי VLT948
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT948

75.00 ₪ 99.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT949 עציץ פיבר קליי VLT949
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT949

150.00 ₪ 195.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT950 עציץ פיבר קליי VLT950
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT950

140.00 ₪ 182.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT951 עציץ פיבר קליי VLT951
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT951

150.00 ₪ 195.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT952 עציץ פיבר קליי VLT952
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT952

300.00 ₪ 390.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT953 עציץ פיבר קליי VLT953
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT953

150.00 ₪ 195.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT954 עציץ פיבר קליי VLT954
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT954

90.00 ₪ 117.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT955 עציץ פיבר קליי VLT955
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT955

150.00 ₪ 195.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT957 עציץ פיבר קליי VLT957
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT957

90.00 ₪ 117.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT958 עציץ פיבר קליי VLT958
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT958

130.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT959 עציץ פיבר קליי VLT959
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT959

130.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT960 עציץ פיבר קליי VLT960
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT960

90.00 ₪ 117.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT961 עציץ פיבר קליי VLT961
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פיבר קליי VLT961

90.00 ₪ 117.00 ₪

עציץ פייברסטון VB743 עציץ פייברסטון VB743
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פייברסטון VB743

140.00 ₪ 182.00 ₪

עציץ פייברסטון VB744 עציץ פייברסטון VB744
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פייברסטון VB744

140.00 ₪ 182.00 ₪

עציץ פייברסטון VB772 עציץ פייברסטון VB772
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פייברסטון VB772

350.00 ₪ 455.00 ₪

עציץ פייברסטון VB773 עציץ פייברסטון VB773
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

עציץ פייברסטון VB773

350.00 ₪ 455.00 ₪

תחתית מעוצבת על גלגלים 25 סמ תחתית מעוצבת על גלגלים 25 סמ
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח
תחתית מעוצבת על גלגלים 30 סמ תחתית מעוצבת על גלגלים 30 סמ
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח
תחתית מעוצבת על גלגלים 35 סמ תחתית מעוצבת על גלגלים 35 סמ
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח
תחתית מעוצבת על גלגלים 40 סמ תחתית מעוצבת על גלגלים 40 סמ
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח
תחתית סיליקון שקופה מרובעת תחתית סיליקון שקופה מרובעת
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח
תחתית סיליקון שקופה עגולה תחתית סיליקון שקופה עגולה
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח
אדניות פיבר קל 74300 אדניות פיבר קל 74300
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 קיימות גם אדניות בצבע חום כהה 

220.00 ₪ 286.00 ₪

עציץ פיבר קליי VL39 עציץ פיבר קליי VL39
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  54X100 44X80 34X60

150.00 ₪ 195.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT901 עציץ פיבר קליי VLT901
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  30X30X50 40X40X60 42X42X78

150.00 ₪ 195.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT902 עציץ פיבר קליי VLT902
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  32X32X65 42.5X42.5X90

270.00 ₪ 355.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT903 עציץ פיבר קליי VLT903
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  42.5X42.5X90 31X31X65

270.00 ₪ 355.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT904 עציץ פיבר קליי VLT904
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן. 60X17X17 70X23X23 80X30X30

130.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT905 עציץ פיבר קליי VLT905
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן. 30X30X30.5 40X40X41 52X52X55

139.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT906 עציץ פיבר קליי VLT906
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן. 30X30X30.5 40X40X41 52X52X55

130.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT907 עציץ פיבר קליי VLT907
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן. 38.5X38.5X38 45X45X43 52.5X52.5X50.5

120.00 ₪ 156.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT908 עציץ פיבר קליי VLT908
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן. 38.5X38.5X38 45X45X43 52.5X52.5X50.5

120.00 ₪ 156.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT909 עציץ פיבר קליי VLT909
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן. 30X30X14 44.5X44.5X21.5 55X55X26.5

75.00 ₪ 99.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT910 עציץ פיבר קליי VLT910
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן. 30X30X14 44.5X44.5X21.5 55X55X26.5

75.00 ₪ 99.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT911 עציץ פיבר קליי VLT911
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  32X32X35 42X42X88

270.00 ₪ 355.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT912 עציץ פיבר קליי VLT912
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

  כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.    30X30X30.5 40X40X41 52X52X55

130.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT913 עציץ פיבר קליי VLT913
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן. 60X60X17 70X23X23 80X30X30

130.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT914 עציץ פיבר קליי VLT914
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  26X26X33 35X35X45 48X48X62.5

130.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT915 עציץ פיבר קליי VLT915
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  30X30X50 40X40X60 50X50X70

150.00 ₪ 195.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT917 עציץ פיבר קליי VLT917
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן. 60X17X17 70X23X23 80X30X30

130.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT918 עציץ פיבר קליי VLT918
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן. 60X17X17 70X23X23 80X30X30

130.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT930 עציץ פיבר קליי VLT930
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן. 31X31X23 41.5X41.5X30 55X55X39

90.00 ₪ 117.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT931 עציץ פיבר קליי VLT931
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן. 31X31X23 41.5X41.5X30 55X55X39

90.00 ₪ 117.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT932 עציץ פיבר קליי VLT932
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן. 30X30X14 44.5X44.5X21.5 55X55X26.5

75.00 ₪ 99.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT933 עציץ פיבר קליי VLT933
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן. 30X30X14 44.5X44.5X21.5 55X55X26.5

75.00 ₪ 99.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT935 עציץ פיבר קליי VLT935
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן. 60.5X17.5X17.5 70.5X23X23.5 80X30X30

130.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT936 עציץ פיבר קליי VLT936
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן. 60X17X17 70X23X23 80X30X30

130.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT937 עציץ פיבר קליי VLT937
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן. 60X17X17 70X23X23 80X30X30

130.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT938 עציץ פיבר קליי VLT938
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן. 30X30X30 39X39X41.5 51.5X51.5X54.5  

130.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT939 עציץ פיבר קליי VLT939
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן. 28X28X30 40X40X41 53.5X53.5X54.5

130.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT940 עציץ פיבר קליי VLT940
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן. 30X30X30.5 40X40X41 52X52X55

130.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT941 עציץ פיבר קליי VLT941
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  23.5X23.5X46 32X32X62 42X42X78

150.00 ₪ 195.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT942 עציץ פיבר קליי VLT942
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  23.5X23.5X46 32X32X62 42X42X68

150.00 ₪ 195.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT943 עציץ פיבר קליי VLT943
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  23.5X23.5X46 32X32X65 42X42X78

150.00 ₪ 195.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT944 עציץ פיבר קליי VLT944
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן. 50X20X20.5 60X30X30 80X37X37.5  

130.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT945 עציץ פיבר קליי VLT945
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן. 22X22X50 28X28X60 35X35X70

150.00 ₪ 195.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT947 עציץ פיבר קליי VLT947
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  26X26X33 35X35X45 48X48X62.5

130.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT948 עציץ פיבר קליי VLT948
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן. 30X30X13.5 44X44X21 55X55X26  

75.00 ₪ 99.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT949 עציץ פיבר קליי VLT949
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן. 27.5X37.5X31 37X37X41.5 55X55X55

150.00 ₪ 195.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT950 עציץ פיבר קליי VLT950
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן. 30X30X27 39.5X39.5X36 49.5X49.5X45

140.00 ₪ 182.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT951 עציץ פיבר קליי VLT951
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  50X35X19.5 70X49X26

150.00 ₪ 195.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT952 עציץ פיבר קליי VLT952
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  40X40X60 50X50X75

300.00 ₪ 390.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT953 עציץ פיבר קליי VLT953
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן. 21X21X50.5 27X27X60.5 33.5X33.5X70.5

150.00 ₪ 195.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT954 עציץ פיבר קליי VLT954
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן. 28X28X31.5 34X34X41.5 41X41X51.5

90.00 ₪ 117.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT955 עציץ פיבר קליי VLT955
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  50X35X19.5 70X49X26

150.00 ₪ 195.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT957 עציץ פיבר קליי VLT957
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן. 28X28X31.5 34X34X41.5 41X41X51.5

90.00 ₪ 117.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT958 עציץ פיבר קליי VLT958
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן. 60X16.5X17 70X23X23 80X30X30  

130.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT959 עציץ פיבר קליי VLT959
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן. 60X16.5X17 70X23X23 80X30X30  

130.00 ₪ 169.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT960 עציץ פיבר קליי VLT960
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן. 30X30X13.5 44X44X21 55X55X26

90.00 ₪ 117.00 ₪

עציץ פיבר קליי VLT961 עציץ פיבר קליי VLT961
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 כד פיבר קליי מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן. 30X30X13.5 44X44X21 55X55X26

90.00 ₪ 117.00 ₪

עציץ פייברסטון VB743 עציץ פייברסטון VB743
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 כד פייברסטון מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  80X26X26 70X22X22 60X18X18

140.00 ₪ 182.00 ₪

עציץ פייברסטון VB744 עציץ פייברסטון VB744
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 כד פייברסטון מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  80X26X26 70X22X22 60X18X18

140.00 ₪ 182.00 ₪

עציץ פייברסטון VB772 עציץ פייברסטון VB772
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

כד פייברסטון מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  80X30X55 70X29X50

350.00 ₪ 455.00 ₪

עציץ פייברסטון VB773 עציץ פייברסטון VB773
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 כד פייברסטון מתאפיין בעמידות ובקלות משקל ובעל מראה דמוי אבן.  80X30X55 70X29X50

350.00 ₪ 455.00 ₪

תחתית מעוצבת על גלגלים 25 סמ תחתית מעוצבת על גלגלים 25 סמ
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

45.00 ₪ 59.00 ₪

תחתית מעוצבת על גלגלים 30 סמ תחתית מעוצבת על גלגלים 30 סמ
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

55.00 ₪ 70.00 ₪

תחתית מעוצבת על גלגלים 35 סמ תחתית מעוצבת על גלגלים 35 סמ
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

59.00 ₪ 76.00 ₪

תחתית מעוצבת על גלגלים 40 סמ תחתית מעוצבת על גלגלים 40 סמ
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

69.00 ₪ 90.00 ₪

תחתית סיליקון שקופה מרובעת תחתית סיליקון שקופה מרובעת
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

התחתית עשויה מסיליקון מה שהופך אותה לעמידה לאורך זמן.  שקופה כך שלא רואים אותה ולא מפריע למראה הכלי.  גודל: 13X13 ס"מ 

15.00 ₪ 17.00 ₪

תחתית סיליקון שקופה עגולה תחתית סיליקון שקופה עגולה
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

התחתית עשויה מסיליקון מה שהופך אותה לעמידה לאורך זמן.  שקופה כך שלא רואים אותה ולא מפריע למראה הכלי.  גודל: קוטר 6 ס"מ 

5.00 ₪ 7.00 ₪