פח זוית פח זוית
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

פח זוית

18.00 ₪ 25.00 ₪

פח הלבשה פח הלבשה
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

פח הלבשה

13.00 ₪ 20.00 ₪

פח אוויר פח אוויר
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

פח אוויר

76.00 ₪ 85.00 ₪

פח שבר פח שבר
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

פח שבר

24.00 ₪ 30.00 ₪

פח צד מתחת לטיח פח צד מתחת לטיח
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

פח צד מתחת לטיח

18.00 ₪ 22.00 ₪

פח רשת מחוררת מעל רעף - מפגש לקיר פח רשת מחוררת מעל רעף - מפגש לקיר
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח
פח סף מעל לוח פח סף מעל לוח
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

פח סף מעל לוח

22.00 ₪ 26.00 ₪

פח רשת מחוררת מתחת לטיח פח רשת מחוררת מתחת לטיח
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח
פח על רעף - מפגש לקיר פח על רעף - מפגש לקיר
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח
פח על לוח לסף גג פח על לוח לסף גג
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

פח על לוח לסף גג

20.00 ₪ 24.00 ₪

פח זוית פח זוית
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

*ניתן להזמין בצבעים נוספים בתוספת תשלום.

18.00 ₪ 25.00 ₪

פח הלבשה פח הלבשה
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 פח הלבשה קטן

13.00 ₪ 20.00 ₪

פח אוויר פח אוויר
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 פח אוויר 2 צול 

76.00 ₪ 85.00 ₪

פח שבר פח שבר
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

 פח שבר קטן 

24.00 ₪ 30.00 ₪

פח צד מתחת לטיח פח צד מתחת לטיח
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

18.00 ₪ 22.00 ₪

פח רשת מחוררת מעל רעף - מפגש לקיר פח רשת מחוררת מעל רעף - מפגש לקיר
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

21.00 ₪

פח סף מעל לוח פח סף מעל לוח
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

22.00 ₪ 26.00 ₪

פח רשת מחוררת מתחת לטיח פח רשת מחוררת מתחת לטיח
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

21.00 ₪ 25.00 ₪

פח על רעף - מפגש לקיר פח על רעף - מפגש לקיר
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

17.00 ₪

פח על לוח לסף גג פח על לוח לסף גג
*תמונה להמחשה בלבד, המחיר אינו כולל משלוח

20.00 ₪ 24.00 ₪