; pixel_from_side = 20; pixel_from_start = 20;
איך להדביר מזיקים בגינה

איך להדביר מזיקים בגינה

23/03/2016

המזיקים הם אורחים קבועים הנמצאים בכל גינה. הם פוגעים בצמחים וכאשר הם מצויים בכמויות גדולות הם עלולים להמית צמחים רבים ולגרום לנזקים רבים. המלחמה במזיקים נעשית באמצעי הדברה שונים. חומרי ההדברה הנפוצים ביותר הם חומרי הדברה כימיים, הם אומנם יעילים, אך הם פוגעים באיכות הסביבה ועלולים להזיק לדיירי הבית, במיוחד לילדים ולקשישים, ולחיות המחמד. בשנים האחרונות החלו רבים להשתמש בשיטות הדברה ידידותיות לסביבה, […]