; pixel_from_side = 20; pixel_from_start = 20;

יטרופה תמימה

שיח נשיר מותנה בעל פריחה אדומה הפורח באביב בקיץ ובסתיו. מתאים למיכל.  

גובה: 2-2.5 מטר

מרווחי שתילה: 1.5 מטר

תנאי אור: שמש או חצי צל

השקיה: בינונית

גודל: 4 ליטר

בחר גודל

0.00 ₪

משתלת דחליל

כתובת החנות

כפר רות - משתלת דחליל בWAZE

פרטי התקשורת

08-8553900
053-6960175
mishtala4u@gmail.com

שעות פתיחה:
ראשון - חמישי: 08:00-17:45
שישי: 08:00-15:30
שבת: 08:00-16:30

מוצר זה משווק ומסופק ע"י משתלת דחליל.

צמח לשמש מלאה

צמח לשמש מלאה זקוק לקרינת השמש בשעות השיא שלה. מ 10:00 בבוקר עד 15:00 לפחות, ואף מעבר לזה.